ASAHI furniture

Privacy policy

See more

 • HOME
 • Privacy policy

Công Ty TNHH A & M Việt Nam (Sau đây gọi là “Công ty chúng tôi”) đã thiết lập “Chính sách bảo mật” như sau và cam kết trong tài liệu này rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp.

Về thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân là thông tin liên quan đến một khách hàng cá nhân và đề cập đến thông tin có thể xác định khách hàng bằng: tên, số điện thoại, địa chỉ e-mail, v.v… Thông tin cá nhân cũng bao gồm thông tin có thể dễ dàng đối chiếu kết quả và xác định thông tin cá nhân của bạn.
Thu thập thông tin cá nhân
Để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để gửi e-mail, chia sẻ tài liệu, bán hàng trực tuyến, v.v. Khi thu thập thông tin, chúng tôi sẽ giới hạn mục đích. Ngoài ra, chúng tôi sẽ phản hồi bằng các biện pháp hợp pháp công bằng khi thu thập.
Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ khách hàng và thông tin liên quan đến đơn hàng (bao gồm cả thông tin liên quan đến lịch sử đặt hàng của khách hàng) cho các mục đích cụ thể trong từng mục sau đây:

 • ① Để vận chuyển sản phẩm đã đặt hàng, lập hóa đơn mua hàng và thực hiện các thao tác liên quan khác (bao gồm cả thông tin cần thiết để vận chuyển hàng, nhà sản xuất sản phẩm và chuyển phát nhanh).
 • ② Để liên hệ và xác nhận nội dung đơn đặt hàng và phương thức giao hàng của bạn.
 • ③ Để đáp ứng các yêu cầu và thắc mắc của khách hàng.
 • ④ Để cung cấp thông tin về các sản phẩm và các dịch vụ chăm sóc khách hàng của Công ty chúng tôi và Các công ty thành viên trong tập đoàn.
 • ⑤ Yêu cầu khách hàng cung cấp ý kiến, nhận xét và cảm nhận của họ về sản phẩm, dịch vụ của công ty chúng tôi và tập đoàn.
 • ⑥ Phục vụ cho việc phân tích và kiểm tra để cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
Tiết lộ và chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho các bên thứ ba
Tuy nhiên, điều này không áp dụng trong các trường hợp sau.

Chúng tôi sẽ không cung cấp hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bên thứ ba mà không được sự cho phép của người đó.

 • ① Khi có sự đồng ý của người cung cấp thông tin.
 • ② Khi có văn vản yêu cầu bởi một tổ chức công như cơ quan chính phủ dựa trên luật pháp và quy định.
 • ③ Khi tiết lộ thông tin cá nhân cho các đối tác kinh doanh liên quan đến hoạt động của trang này. Tuy nhiên, trong trường hợp này, thông tin được tiết lộ bị giới hạn trong phạm vi cần thiết và việc quản lý địa điểm tiết lộ là bắt buộc.
Sử dụng chung với các công ty trong tập đoàn
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty thành viên. Các công ty thuộc tập đoàn sẽ chỉ sử dụng những thông tin đó theo chính sách bảo mật này.
Quản lý thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân thu thập được từ khách hàng sẽ được quản lý chặt chẽ và các biện pháp thích hợp cũng sẽ được thực hiện để ngăn chặn rò rỉ, chuyển hướng, làm sai lệch, v.v. Ngoài ra, khi thông tin cá nhân được cung cấp cho khách hàng, chúng tôi cố gắng bảo mật thông tin nội bộ và tăng cường bảo hiểm phi nhân thọ liên quan đến thông tin đó để chuẩn bị cho sự truy cập trái phép của bên thứ ba.
Thay đổi chính sách quyền riêng tư
Công ty có thể thay đổi nội dung của chính sách bảo mật mà không cần thông báo trước do nhu cầu kinh doanh của Công ty, việc xây dựng luật mới, sửa đổi luật hiện hành và các trường hợp khác.
Quản lý thông tin cá nhân và tiết lộ / sửa / xóa
Nếu bạn muốn tiết lộ, sửa chữa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo “Thông tin liên hệ” bên dưới. Trong trường hợp đó, xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ xác nhận danh tính của người đó.
Thông tin liên hệ:
Chúng tôi tiếp nhận các thắc mắc về thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp tại các địa chỉ sau:
Công Ty TNHH A & M Việt Nam. 
ĐT:+ (84)274-376-8050.
Địa chỉ: : Đường số 5, KCN Đồng An, Phường Bình Hòa, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Quay lại trang chủ